Розвиток тьюторства у закладах вищої освіти Німеччини

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна
Спеціальність
13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту
04.02.2020 10:12
Статус
дисертація захищена