Каталог дисертацій


Тема дисертації Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
201 Правова природа вищої освіти в Україні: теоретико-правовий вимір Парпан Уляна Михайлівна д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович доктора юридичних наук 25.06.2019 р. Д 35.052.19
202 Загальна характеристика секуляризації і десекуляризації правових систем релігійного типу Піх Юлія Андріївна д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович кандидата юридичних наук 24.06.2019 р. Д 35.052.19
203 Взаємодія суб’єктів охорони навколишнього природного середовища (адміністративно-правовий аспект) Сливка Марія Мирославівна д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна кандидата юридичних наук 24.06.2019 р. Д 35.052.19
204 Розвиток теоретичних основ формування теплофізичних властивостей теплоізоляційних матеріалів шляхом управління процесами тепломасообміну в пористих структурах Чейлитко Андрій Олександрович д.т.н., проф. Павленко Анатолій Михайлович доктора технічних наук 14.06.2019 р. Д 35.052.04
205 Конструювання конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,4-хінонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів Половкович Святослав Володимирович д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович доктора хімічних наук 11.06.2019 р. Д 35.052.01
206 Динамічні процеси в бурових установках під час вивільнення прихопленої колони труб Гутий Андрій Володимирович д.т.н., проф. Харченко Євген Валентинович кандидата технічних наук 05.06.2019 р. Д 35.052.06
207 Покращення ефективності механічних приводів застосуванням кулькових обгінно-запобіжних муфт Борис Андрій Орестович д.т.н., проф. Малащенко Володимир Олександрович кандидата технічних наук 05.06.2019 р. Д 35.052.06
208 Басейновий принцип управління екологічною безпекою Західного Бугу (на прикладі Львівської області) Голодовська Олена Ярославівна д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 31.05.2019 р. К 35.052.22
209 Екологічно безпечний збір, транспортування та знешкодження твердих побутових відходів Попович Наталія Пилипівна д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 31.05.2019 р. К 35.052.22
210 Стратегічне управління допоміжними бізнес-процесами у виробничо-господарських об'єднаннях Матвій Соломія Ігорівна д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна кандидата економічних наук 30.05.2019 р. Д 35.052.03
211 Формування та розвиток систем кластеризації національної економіки Маслак Олександр Олександрович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 30.05.2019 р. Д 35.052.03
212 Формування та розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів Шуляр Роман Віталійович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 29.05.2019 р. Д 35.052.03
213 Механізм державного управління інвестуванням в рекреаційній сфері Бондаренко Юлія Григорівна д.е.н., проф. Петрович Йосиф Михайлович кандидата економічних наук 29.05.2019 р. Д 35.052.03
214 Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції Завербний Андрій Степанович д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович доктора економічних наук 27.05.2019 р. Д 35.052.03
215 Стpaтегiя мapкетингу цiннoстi у фopмувaннi пoтенцiaлу кoнкуpентoспpoмoжнoстi пiдпpиємствa нa pинку мoлoкoпpoдуктiв Стець Оксана Мефодіївна д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович кандидата економічних наук 27.05.2019 р. Д 35.052.03
216 Парадигма виконавчої влади в Україні: адміністративно-правовий аспект Дніпров Олексій Сергійович д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна доктора юридичних наук 27.05.2019 р. Д 35.052.19
217 Розроблення основ технології одержання термопластичних нанокомпозитів на основі монтморилоніту та полівінілпіролідону Клим Юрій Володимирович д.х.н., проф. Суберляк Олег Володимирович кандидата технічних наук 23.05.2019 р. Д 35.052.07
218 Розроблення методології проектування муфт з канатними елементами Проценко Владислав Олександрович д.т.н., проф. Малащенко Володимир Олександрович доктора технічних наук 22.05.2019 р. Д 35.052.06
219 Методи формування вимог до метрологічного обслуговування засобів спеціального зв’язку Ходич Олексій Володимирович к.т.н., доц. Сакович Лев Миколайович кандидата технічних наук 17.05.2019 р. Д 35.052.21
220 Оцінювання якості функціонування електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії Комар Вячеслав Олександрович д.т.н., проф. Лежнюк Петро Дем’янович доктора технічних наук 17.05.2019 р. Д 35.052.02
221 Продукційна система нечіткої логіки для оптимізації планів відновлюваної терапії Ковалишин Олег Степанович д.т.н., проф. Ткаченко Роман Олексійович кандидата технічних наук 16.05.2019 р. Д 35.052.14
222 Методи та засоби збору і опрацювання даних в системах управління енергоефективністю підприємства Теслюк Тарас Васильович д.т.н., проф. Цмоць Іван Григорович кандидата технічних наук 16.05.2019 р. Д 35.052.14
223 Правові засади організації адміністративного судочинства в Україні Корчинський Олег Іванович д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна кандидата юридичних наук 07.05.2019 р. Д 35.052.19
224 Застосування джерел адміністративного права в судочинстві України Решота Володимир Володимирович д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович доктора юридичних наук 07.05.2019 р. Д 35.052.19
225 Застосування альдегідів фуранового ряду у мультикомпонентних реакціях Вахула Андрій Романович д.х.н., проф. Обушак Микола Дмитрович кандидата хімічних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.01
226 Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграцій- них процесів Овчарук Вадим Володимирович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.03
227 Теоретико-правові засади податкового адміністрування в Україні Ясько Ігор Віталійович к.ю.н., доц. Хомишин Ірина Юріївна кандидата юридичних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.19
228 Азо-біс-4,6-дихлоро-1,3,5-триазин у реакції Дільса-Аль дера Кархут Андрій Ігорович к.х.н., доц.. Марінцова Наталія Геннадіївна кандидата хімічних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.01
229 Оцінювання та державне регулювання систем краудфандингу в національній економіці Уголькова Олена Зіновіївна к.т.н., доц.. Скибінський Олександр Станіславович кандидата економічних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.03
230 Адміністративно-правове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій Лесько Наталія Володимирівна д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна доктора юридичних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.19
231 Методика розслідування злочинів, пов’язаних із зараженням вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою або венеричною хворобою Павелко Юрій Романович д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович кандидата юридичних наук 04.05.2019 р. К 35.052.23
232 Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом як захід забезпечення кримінального провадження Грицак Христина Михайлівна д.ю.н., проф. Гула Лев Федорович кандидата юридичних наук 04.05.2019 р. К 35.052.23
233 Особлива жорстокість, як ознака злочинів, що вчиняються неповнолітніми: детермінанти та попередження Бундз Ростислав Олегович д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович кандидата юридичних наук 03.05.2019 р. К 35.052.23
234 Організаційно-тактичне забезпечення розслідування терористичних актів, вчинених з використанням вибухових пристроїв Савчук Микола Васильович д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович кандидата юридичних наук 03.05.2019 р. К 35.052.23
235 Теорія та практикa аналого-цифрових функціональних перетворювачів на комутованих конденсаторах Мичуда Леся Зиновіївна д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович доктора технічних наук 19.04.2019 р. Д 35.052.08
236 Теоретичні та методологічні основи просторового моделювання мікроповерхонь об’єктів за даними цифрової рем-фотограмметрії Іванчук Олег Михайлович д.т.н., проф. Дорожинський Олександр Людомирович доктора технічних наук 19.04.2019 р. Д 35.052.12
237 Моделювання трансформації фігури Землі і її впливу на геодинамічні процеси Шило Євгеній Олександрович д.т.н., проф. Церклевич Анатолій Леонтійович кандидата технічних наук 19.04.2019 р. Д 35.052.12
238 Вінільні мономери на основі тригліцеридів рослинних олій, їх радикальна гомо – та кополімеризація Кір’янчук Василина Федорівна д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович кандидата хімічних наук 05.04.2019 р. Д 35.052.01
239 Методи та засоби підтримки прийняття рішень формування та розвитку територіальних громад Рибчак Зоряна Любомирівна д.т.н., проф. Литвин Василь Володимирович кандидата технічних наук 05.04.2019 р. Д 35.052.05
240 Регенерація відпрацьованих мінеральних моторних олив Корчак Богдан Орестович д.т.н., проф. Гринишин Олег Богданович кандидата технічних наук 05.04.2019 р. Д 35.052.07
241 Основи технології виробництва акрилової кислоти за реакціями конденсації Кубіцька Ірина Іванівна к.т.н., Небесний Роман Володимирович кандидата технічних наук 05.04.2019 р. Д 35.052.07
242 Методи і засоби виявлення інформаційно-психологічної маніпуляції в онлайн-спільнотах Лазурак Зоряна Дмитрівна д.т.н., проф. Пелещишин Андрій Миколайович кандидата технічних наук 04.04.2019 р. Д 35.052.05
243 Засоби автоматизованого тестування спеціалізованого програмного забезпечення вбудованих систем Чопей Ратібор Степанович д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович кандидата технічних наук 04.04.2019 р. Д 35.052.05
244 Методи та засоби побудови контекстно- залежних інтелектуальних систем у сфері працевлаштування Завущак Ірина Іванівна д.т.н., проф. Буров Євген Вікторович кандидата технічних наук 03.04.2019 р. Д 35.052.05
245 Наномодифіковані надшвидкотверднучі цементуючі системи та високофункціональні бетони на їх основі Марущак Уляна Дмитрівна д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович доктора технічних наук 03.04.2019 р. Д 35.052.17
246 Математичне моделювання процесів оксидації чадного газу на неоднорідних каталізаторах Рижа Ірина Андріївна д.ф.-м.н., проф. Костробій Петро Петрович кандидата технічних наук 03.04.2019 р. Д 35.052.05
247 Модифікування керамічної цегли та будівельного розчину зовнішніх стін будівель та споруд для підвищення їх експлуатаційної надійності Семенів Роксолана Михайлівна к.т.н., доц. Кропивницька Тетяна Павлівна кандидата технічних наук 03.04.2019 р. Д 35.052.17
248 Міцність, деформативність і тріщиностійкість бетонних балкових конструкцій мостів із базальтопластиковою арматурою Гримак Олег Ярославович к.т.н., проф. Коваль Петро Миколайович кандидата технічних наук 02.04.2019 р. Д 35.052.17
249 Надійність залізобетонних балок, підсилених при дії навантаження Титаренко Роман Юрійович к.т.н., доц. Хміль Роман Євгенович кандидата технічних наук 02.04.2019 р. Д 35.052.17
250 Розробка та реалізація методів обчислення елементарних функцій на основі програмних та апаратних засобів Борецький Тарас Романович д.т.н., проф. Мороз Леонід Васильович кандидата технічних наук 29.03.2019 р. Д 35.052.08
251 Підвищення ефективності вентильованих дисково-колодкових гальм автомобілів з урахуванням енергонавантаженості їхніх дисків Витвицький Василь Степанович д.т.н., проф. Вольченко Олександр Іванович кандидата технічних наук 29.03.2019 р. К 35.052.20
252 Обґрунтування раціональних режимів світлофорного регулювання з урахуванням характеристик транспортних потоків і поведінки пішоходів Грицунь Олег Михайлович к.т.н., доц. Ройко Юрій Ярославович кандидата технічних наук 29.03.2019 р. К 35.052.20
253 Методи ефективного вибору базових функцій для часо-частотного перетворення сигналів Лагун Ілона Ігорівна д.т.н., проф. Наконечний Адріан Йосифович кандидата технічних наук 29.03.2019 р. Д 35.052.08
254 Інвестиційна стратегія як елемент антикризового управління підприємством Блинда Юрій Орестович д.е.н., проф. Подольчак Назар Юрійович кандидата економічних наук 27.03.2019 р. Д 35.052.03
255 Стратегія розвитку підприємств в ланцюгу створення складно-технічних систем Савченко Юлія Теодозіївна д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович кандидата економічних наук 27.03.2019 р. Д 35.052.03
256 Надійність систем грозозахисту повітряних ліній електропересилання з врахуванням впливу випадкових факторів Бінкевич Тарас Володимирович д.т.н., проф. Журахівський Анатолій Валентинович кандидата технічних наук 15.03.2019 р. Д 35.052.02
257 Моніторинг вертикальних зміщень техногенно- навантажених територій геодезичними методами Петров Сергій Леонідович д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович кандидата технічних наук 15.03.2019 р. Д 35.052.12
258 Екологічні проблеми крафтових пивоварень та способи їх вирішення Фалик Тарас Сергійович д.т.н., проф. Шевчук Лілія Іванівна кандидата технічних наук 15.03.2019 р. К 35.052.22
259 Оптимізація геодезичного моніторингу рівнів води на території Шацького національного природного парку Корлятович Тетяна Юріївна д.т.н., проф. Мороз Олександр Іванович кандидата технічних наук 15.03.2019 р. Д 35.052.12
260 Комбінований розв’язок координат активних референцних GNSS станцій України Доскіч Софія Василівна д.т.н., проф. Савчук Степан Григорович кандидата технічних наук 14.03.2019 р. Д 35.052.12
261 Геодезичне забезпечення та удосконалення методів і моделей оцінки нерухомості Губар Юрій Петрович д.т.н., проф. Перович Лев Миколайович доктора технічних наук 14.03.2019 р. Д 35.052.12
262 Свобода вираження поглядів та проблеми юридичного забезпечення її реалізації в Україні (загальнотеоретичне дослідження) Ярмол Лілія Володимирівна д.ю.н., проф. Сливка Степан Степанович доктора юридичних наук 05.03.2019 р. Д 35.052.19
263 Істина у праві: гносеологічний вимір Левицька Оксана Володимирівна д.ю.н., проф. Сливка Степан Степанович кандидата юридичних наук 05.03.2019 р. Д 35.052.19
264 Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з політології в університетах Англії та Уельсу Брандибура Ірина Юріївна д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна кандидата педагогічних наук 01.03.2019 р. К 35.052.24
265 Методи і пристрої генерування та формування сигналів з регулярною й хаотичною динамікою для інфокомунікаційних систем Семенов Андрій Олександрович д.т.н., проф. Осадчук Олександр Володимирович доктора технічних наук 01.03.2019 р. Д 35.052.10
266 Особливості навчально-методичного забезпечення професійної підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи Кухтяк Олександра Ярославівна д.пед.н.,проф. Швай Роксоляна-Марія Іванівна кандидата педагогічних наук 01.03.2019 р. К 35.052.24
267 Статистичне моделювання технологічних процесів виробництва радіоапаратури методом характеристичних функцій Нестор Наталія Ігорівна д.т.н., проф. Бондарєв Андрій Петрович, кандидата технічних наук 01.03.2019 р. Д 35.052.10
268 Дифузія результатів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Ванькович Любомир Ярославович д.е.н., проф. Георгіаді Неллі Георгіївна кандидата економічних наук 20.02.2019 р. Д 35.052.03
269 Економічне оцінювання та управління інформаційною діяльністю підприємств Шпак Юрій Несторович д.е.н., проф. Мельник Ольга Григорівна кандидата економічних наук 20.02.2019 р. Д 35.052.03
270 Аналіз та синтез нечітких регуляторів динамічних систем Демків Любомир Ігорович д.т.н., проф. Лозинський Андрій Орестович д.т.н., проф. Ванцевіч Владімір доктора технічних наук 15.02.2019 р. Д 35.052.18
271 Адміністративно-правові засади формування та реалізації державної політики у сфері освіти Легенький Микола Іванович д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна доктора юридичних наук 28.01.2019 р. Д 35.052.19
272 Підвищення інформативності мультиспектральних систем моніторингу шляхом комплексування зображень видимого та інфрачервоного діапазонів Гривачевський Андрій Петрович д.т.н., проф. Прудиус Іван Никифорович кандидата технічних наук 25.01.2019 р. Д 35.052.10
273 Методи та алгоритми управління ресурсами мультисервісних інформаційних функціонально- орієнтованих корпоративних мереж Романчук Василь Іванович д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович доктора технічних наук 25.01.2019 р. Д 35.052.10
274 Функціонально-просторовий розвиток водної рекреації у зоні впливу м. Львова Данилко Наталія Ярославівна к.арх., проф. Петришин Галина Петрівна кандидата архітектури 16.01.2019 р. Д 35.052.11
275 Принципи формування житлових утворень на постпромислових територіях (на прикладі Львова) Ганець Соломія Владиславівна к.арх., проф. Петришин Галина Петрівна кандидата архітектури 16.01.2019 р. Д 35.052.11
276 Розвиток академічно-громадського навчання студентів у системі університетської освіти США Клонцак Ореста Ігорівна к.пед.н., доц. Равчина Тетяна Василівна кандидата педагогічних наук 19.12.2018 р. К 35.052.24
277 Організація навчальної діяльності з української мови і літератури у шкільній освіті західної діаспори (1945–1996 рр.) Рибак Тетяна Миколаївна д.філол.н., проф. Мацько Віталій Петрович кандидата педагогічних наук 19.12.2018 р. К 35.052.24
278 Освітня діяльність та педагогічні погляди Пауло Фрейре Турчин Ірина Михайлівна к.пед.н., доц. Заячківська Надія Михайлівна кандидата педагогічних наук 18.12.2018 р. К 35.052.24
279 Організаційно-педагогічне забезпечення адаптації іноземних студентів в університетах США. Смолікевич Надія Романівна д.пед.н., проф. Кошманова Тетяна Сергіївна кандидата педагогічних наук 18.12.2018 р. К 35.052.24
280 Філософсько-правова парадигма соціального контролю як засобу забезпечення правового порядку Налуцишин Віктор Володимирович д.ю.н., проф. Грищук Віктор Климович доктора юридичних наук 10.12.2018 р. Д 35.052.19
281 Комерціалізація високотехнологічної продукції промислових підприємств Мирощенко Наталія Юріївна к.е.н., проф. Козик Василь Васильович кандидата економічних наук 10.12.2018 р. Д 35.052.03
282 Розвиток юридичної освіти та науки на Буковині (1875–2015 рр.) Грекул-Ковалик Тетяна Анатоліївна д.ю.н., проф.Никифорак Михайло Васильович кандидата юридичних наук 10.12.2018 р. Д 35.052.19
283 Модернізація основних засобів підприємств в умовах інвестиційного розвитку Стельмах Христина Петрівна д.е.н., проф. Пирог Ольга Володимирівна кандидата економічних наук 10.12.2018 р. Д 35.052.03
284 Кримінологічне запобігання підрозділами національної поліції України насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються студентами ВНЗ Сподарик Наталія Іванівна д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович кандидата юридичних наук 07.12.2018 р. К 35.052.23
285 Економічне оцінювання та побудова органів управління персоналом підприємств Тарнавський Михайло Іванович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 07.12.2018 р. Д 35.052.03
286 Інтервальне моделювання процесів у біогазових установках в умовах структурної та параметричної невизначеності Гураль Ірина Володимирівна д.т.н., проф. Дивак Микола Петрович кандидата технічних наук 07.12.2018 р. Д 35.052.05
287 Особливості виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються під час здійснення публічних закупівель у сфері охорони здоров’я Доліновський Юрій Степанович д.ю.н., доц. Гула Лев Федорович кандидата юридичних наук 07.12.2018 р. К 35.052.23
288 Регулювання виробничо-господарської діяльності підприємств Лакіза Вікторія Володимирівна д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 07.12.2018 р. Д 35.052.03
289 Автоматизація проектування вбудованих систем засобами віддаленої інженерії Гладкова Ольга Миколаївна к.т.н., доц. Пархоменко Анжеліка Володимирівна кандидата технічних наук 07.12.2018 р. Д 35.052.05
290 Запобігання сексуальному насильству щодо дітей в Україні Романцова Світлана Василівна д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович кандидата юридичних наук 06.12.2018 р. К 35.052.23
291 Особливості розслідування серійних вбивств на сексуальному ґрунті Любчинський Олександр Володимирович д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович кандидата юридичних наук 06.12.2018 р. К 35.052.23
292 Статистично-орієнтовані методи допускового проектування радіоелектронних пристроїв Шило Галина Миколаївна д.т.н., проф. Піза Дмитро Макарович доктора технічних наук 06.12.2018 р. Д 35.052.05
293 Формування ідентичності районів масової житлової забудови 1960-80-х рр. Мисак Наталія Романівна д.арх., проф. Черкес Богдан Степанович кандидата архітектури 01.12.2018 р. Д 35.052.11
294 Архітектура військових гарнізонів Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття (формування, спадщина, принципи реабілітації) Сергіюк Ірина Миколаївна д.арх., проф. Ричков Петро Анатолійович кандидата архітектури 01.12.2018 р. Д 35.052.11
295 Економічне оцінювання та державне управління розвитком промислового потенціалу Станасюк Наталія Степанівна д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 30.11.2018 р. Д 35.052.03
296 Підвищення доступності телекомунікаційних послуг в мережах мобільного зв'язку Бак Роман Іванович к.т.н., доц. Чайковський Ігор Борисович кандидата технічних наук 30.11.2018 р. Д 35.052.10
297 Формування оборонних споруд монастирів Західної України у XVІІ- XVІІІ століттях Хохонь Михайло Петрович д.арх., Рибчинський Олег Валерійович кандидата архітектури 30.11.2018 р. Д 35.052.11
298 Розвиток теорії та методів аналізу динамічних режимів електричних кіл на основі макромоделювання Гоголюк Оксана Петрівна д.т.н., проф. Стахів Петро Григорович доктора технічних наук 30.11.2018 р. Д 35.052.02
299 Економічне оцінювання та обґрунтування інжинірингових проектів машинобудівних підприємств Кащишин Василь Мирославович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 30.11.2018 р. Д 35.052.03
300 Методи та засоби опрацювання сигналів При дослідженні спектрального імпедансу Елементів промислових систем Стрілецький Юрій Йосипович д.т.н., проф. Дунець Роман Богданович доктора технічних наук 30.11.2018 р. Д 35.052.08