Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Розроблення основ технології одержання термопластичних нанокомпозитів на основі монтморилоніту та полівінілпіролідону
Клим Ю.В.
д.х.н., проф. Суберляк О.В.
кандидата технічних наук
23.05.2019
Д 35.052.07
Розроблення методології проектування муфт з канатними елементами
Проценко В.О.
д.т.н., проф. Малащенко В.О.
доктора технічних наук
22.05.2019
Д 35.052.06
Оцінювання якості функціонування електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії
Комар В.О.
д.т.н., проф. Лежнюк П.Д.
доктора технічних наук
17.05.2019
Д 35.052.02
Методи формування вимог до метрологічного обслуговування засобів спеціального зв’язку
Ходич О.В.
к.т.н., доц. Сакович Л. М.
кандидата технічних наук
17.05.2019
Д 35.052.21
Продукційна система нечіткої логіки для оптимізації планів відновлюваної терапії
Ковалишин О.С.
д.т.н., проф. Ткаченко Р.О.
кандидата технічних наук
16.05.2019
Д 35.052.14
Методи та засоби збору і опрацювання даних в системах управління енергоефективністю підприємства
Теслюк Т.В.
д.т.н., проф. Цмоць І.Г.
кандидата технічних наук
16.05.2019
Д 35.052.14
Застосування джерел адміністративного права в судочинстві України
Решота В.В.
д.ю.н., проф. Остапенко О.І.
доктора юридичних наук
07.05.2019
Д 35.052.19
Правові засади організації адміністративного судочинства в Україні
Корчинський О.І.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
кандидата юридичних наук
07.05.2019
Д 35.052.19
Застосування альдегідів фуранового ряду у мультикомпонентних реакціях
Вахула А.Р.
д.х.н., проф. Обушак М.Д.
кандидата хімічних наук
06.05.2019
Д 35.052.01
Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграцій- них процесів
Овчарук В.В.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
06.05.2019
Д 35.052.03
Азо-біс-4,6-дихлоро-1,3,5-триазин у реакції Дільса-Аль дера
Кархут А.І.
к.х.н., доц.. Марінцова Н.Г.
кандидата хімічних наук
06.05.2019
Д 35.052.01
Оцінювання та державне регулювання систем краудфандингу в національній економіці
Уголькова О.З.
к.т.н., доц.. Скибінський О.С.
кандидата економічних наук
06.05.2019
Д 35.052.03
Адміністративно-правове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій
Лесько Н.В.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
доктора юридичних наук
06.05.2019
Д 35.052.19
Теоретико-правові засади податкового адміністрування в Україні
Ясько І.В.
к.ю.н., доц. Хомишин І.Ю.
кандидата юридичних наук
06.05.2019
Д 35.052.19
Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом як захід забезпечення кримінального провадження
Грицак Х.М.
д.ю.н., проф. Гула Л.Ф.
кандидата юридичних наук
04.05.2019
К 35.052.23
Методика розслідування злочинів, пов’язаних із зараженням вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою або венеричною хворобою
Павелко Ю.Р.
д.ю.н., проф. Ортинський В.Л.
кандидата юридичних наук
04.05.2019
К 35.052.23
Особлива жорстокість, як ознака злочинів, що вчиняються неповнолітніми: детермінанти та попередження
Бундз Р.О.
д.ю.н., проф. Ортинський В.Л.
кандидата юридичних наук
03.05.2019
К 35.052.23
Організаційно-тактичне забезпечення розслідування терористичних актів, вчинених з використанням вибухових пристроїв
Савчук М.В.
д.ю.н., проф. Ортинський В.Л.
кандидата юридичних наук
03.05.2019
К 35.052.23
Моделювання трансформації фігури Землі і її впливу на геодинамічні процеси
Шило Є.О.
д.т.н., проф. Церклевич А.Л.
кандидата технічних наук
19.04.2019
Д 35.052.12
Теорія та практикa аналого-цифрових функціональних перетворювачів на комутованих конденсаторах
Мичуда Л.З.
д.т.н., проф. Пістун Є.П.
доктора технічних наук
19.04.2019
Д 35.052.08
Теоретичні та методологічні основи просторового моделювання мікроповерхонь об’єктів за даними цифрової рем-фотограмметрії
Іванчук О.М.
д.т.н., проф. Дорожинський О.Л.
доктора технічних наук
19.04.2019
Д 35.052.12
Методи та засоби підтримки прийняття рішень формування та розвитку територіальних громад
Рибчак З.Л.
д.т.н., проф. Литвин В.В.
кандидата технічних наук
05.04.2019
Д 35.052.05
Вінільні мономери на основі тригліцеридів рослинних олій, їх радикальна гомо – та кополімеризація
Кір’янчук В.Ф.
д.х.н., проф. Воронов С.А.
кандидата хімічних наук
05.04.2019
Д 35.052.01
Регенерація відпрацьованих мінеральних моторних олив
Корчак Б.О.
д.т.н., проф. Гринишин О.Б.
кандидата технічних наук
05.04.2019
Д 35.052.07
Основи технології виробництва акрилової кислоти за реакціями конденсації
Кубіцька І.І.
к.т.н. Небесний Р.В.
кандидата технічних наук
05.04.2019
Д 35.052.07
Методи і засоби виявлення інформаційно-психологічної маніпуляції в онлайн-спільнотах
Лазурак З.Д.
д.т.н., проф. Пелещишин А.М.
кандидата технічних наук
04.04.2019
Д 35.052.05
Засоби автоматизованого тестування спеціалізованого програмного забезпечення вбудованих систем
Чопей Р.С.
д.т.н., проф. Федасюк Д.В.
кандидата технічних наук
04.04.2019
Д 35.052.05
Методи та засоби побудови контекстно- залежних інтелектуальних систем у сфері працевлаштування
Завущак І.І.
д.т.н., проф. Буров Є.В.
кандидата технічних наук
03.04.2019
Д 35.052.05
Наномодифіковані надшвидкотверднучі цементуючі системи та високофункціональні бетони на їх основі
Марущак У.Д.
д.т.н., проф. Саницький М.А.
доктора технічних наук
03.04.2019
Д 35.052.17
Модифікування керамічної цегли та будівельного розчину зовнішніх стін будівель та споруд для підвищення їх експлуатаційної надійності
Семенів Р.М.
к.т.н., доц. Кропивницька Т.П.
кандидата технічних наук
03.04.2019
Д 35.052.17