Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Методи та засоби підтримки прийняття рішень формування та розвитку територіальних громад
Рибчак З.Л.
д.т.н., проф. Литвин В.В.
кандидата технічних наук
05.04.2019
Д 35.052.05
Вінільні мономери на основі тригліцеридів рослинних олій, їх радикальна гомо – та кополімеризація
Кір’янчук В.Ф.
д.х.н., проф. Воронов С.А.
кандидата хімічних наук
05.04.2019
Д 35.052.01
Регенерація відпрацьованих мінеральних моторних олив
Корчак Б.О.
д.т.н., проф. Гринишин О.Б.
кандидата технічних наук
05.04.2019
Д 35.052.07
Основи технології виробництва акрилової кислоти за реакціями конденсації
Кубіцька І.І.
к.т.н. Небесний Р.В.
кандидата технічних наук
05.04.2019
Д 35.052.07
Засоби автоматизованого тестування спеціалізованого програмного забезпечення вбудованих систем
Чопей Р.С.
д.т.н., проф. Федасюк Д.В.
кандидата технічних наук
04.04.2019
Д 35.052.05
Методи і засоби виявлення інформаційно-психологічної маніпуляції в онлайн-спільнотах
Лазурак З.Д.
д.т.н., проф. Пелещишин А.М.
кандидата технічних наук
04.04.2019
Д 35.052.05
Модифікування керамічної цегли та будівельного розчину зовнішніх стін будівель та споруд для підвищення їх експлуатаційної надійності
Семенів Р.М.
к.т.н., доц. Кропивницька Т.П.
кандидата технічних наук
03.04.2019
Д 35.052.17
Математичне моделювання процесів оксидації чадного газу на неоднорідних каталізаторах
Рижа І.А.
д.ф.-м.н., проф. Костробій П.П.
кандидата технічних наук
03.04.2019
Д 35.052.05
Методи та засоби побудови контекстно- залежних інтелектуальних систем у сфері працевлаштування
Завущак І.І.
д.т.н., проф. Буров Є.В.
кандидата технічних наук
03.04.2019
Д 35.052.05
Наномодифіковані надшвидкотверднучі цементуючі системи та високофункціональні бетони на їх основі
Марущак У.Д.
д.т.н., проф. Саницький М.А.
доктора технічних наук
03.04.2019
Д 35.052.17
Надійність залізобетонних балок, підсилених при дії навантаження
Титаренко Р.Ю.
к.т.н., доц. Хміль Р.Є.
кандидата технічних наук
02.04.2019
Д 35.052.17
Міцність, деформативність і тріщиностійкість бетонних балкових конструкцій мостів із базальтопластиковою арматурою
Гримак О.Я.
к.т.н., проф. Коваль П.М.
кандидата технічних наук
02.04.2019
Д 35.052.17
Методи ефективного вибору базових функцій для часо-частотного перетворення сигналів
Лагун І.І.
д.т.н., проф. Наконечний А.Й.
кандидата технічних наук
29.03.2019
Д 35.052.08
Розробка та реалізація методів обчислення елементарних функцій на основі програмних та апаратних засобів
Борецький Т.Р.
д.т.н., проф. Мороз Л.В.
кандидата технічних наук
29.03.2019
Д 35.052.08
Підвищення ефективності вентильованих дисково-колодкових гальм автомобілів з урахуванням енергонавантаженості їхніх дисків
Витвицький В.С.
д.т.н., проф. Вольченко О.І.
кандидата технічних наук
29.03.2019
К 35.052.20
Обґрунтування раціональних режимів світлофорного регулювання з урахуванням характеристик транспортних потоків і поведінки пішоходів
Грицунь О.М.
к.т.н., доц. Ройко Ю.Я.
кандидата технічних наук
29.03.2019
К 35.052.20
Інвестиційна стратегія як елемент антикризового управління підприємством
Блинда Ю.О.
д.е.н., проф. Подольчак Н.Ю.
кандидата економічних наук
27.03.2019
Д 35.052.03
Стратегія розвитку підприємств в ланцюгу створення складно-технічних систем
Савченко Ю.Т.
д.е.н., проф. Крикавський Є.В.
кандидата економічних наук
27.03.2019
Д 35.052.03
Надійність систем грозозахисту повітряних ліній електропересилання з врахуванням впливу випадкових факторів
Бінкевич Т.В.
д.т.н., проф. Журахівський А.В.
кандидата технічних наук
15.03.2019
Д 35.052.02
Екологічні проблеми крафтових пивоварень та способи їх вирішення
Фалик Т.С.
д.т.н., проф. Шевчук Л.І.
кандидата технічних наук
15.03.2019
К 35.052.22
Оптимізація геодезичного моніторингу рівнів води на території Шацького національного природного парку
Корлятович Т.Ю.
д.т.н., проф. Мороз О.І.
кандидата технічних наук
15.03.2019
Д 35.052.12
Моніторинг вертикальних зміщень техногенно- навантажених територій геодезичними методами
Петров С.Л.
д.т.н., проф. Третяк К.Р.
кандидата технічних наук
15.03.2019
Д 35.052.12
Геодезичне забезпечення та удосконалення методів і моделей оцінки нерухомості
Губар Ю.П.
д.т.н., проф. Перович Л.М.
доктора технічних наук
14.03.2019
Д 35.052.12
Комбінований розв’язок координат активних референцних GNSS станцій України
Доскіч С.В.
д.т.н., проф. Савчук С.Г.
кандидата технічних наук
14.03.2019
Д 35.052.12
Свобода вираження поглядів та проблеми юридичного забезпечення її реалізації в Україні (загальнотеоретичне дослідження)
Ярмол Л.В.
д.ю.н., проф. Сливка С.С.
доктора юридичних наук
05.03.2019
Д 35.052.19
Істина у праві: гносеологічний вимір
Левицька О.В.
д.ю.н., проф. Сливка С.С.
кандидата юридичних наук
05.03.2019
Д 35.052.19
Статистичне моделювання технологічних процесів виробництва радіоапаратури методом характеристичних функцій
Нестор Н.І.
д.т.н., проф. Бондарєв А.П.
кандидата технічних наук
01.03.2019
Д 35.052.10
Методи і пристрої генерування та формування сигналів з регулярною й хаотичною динамікою для інфокомунікаційних систем
Семенов А.О.
д.т.н., проф. Осадчук О.В.
доктора технічних наук
01.03.2019
Д 35.052.10
Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з політології в університетах Англії та Уельсу
Брандибура І.Ю.
д.пед.н., проф. Мукан Н.В.
кандидата педагогічних наук
01.03.2019
К 35.052.24
Особливості навчально-методичного забезпечення професійної підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Кухтяк О.Я.
д.пед.н.,проф. Швай Р.-М. І.
кандидата педагогічних наук
01.03.2019
К 35.052.24