5-карбофункціоналізовані 4-хлоро-1Н-імідазоли: синтез, структурна модифікація та біологічні властивості

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н., проф. Вовк Михайло Володимирович
Спеціальність
02.00.03 — органічна хімія
Дата захисту
17.04.2018 09:33
Статус
дисертація захищена