Методика розслідування злочинів, пов'язаних із умисним випуском на ринок України небезпечної продукції

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
Спеціальність
12.00.09 — кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту
02.03.2018 10:02
Статус
дисертація подана до захисту