Концепція правової держави Б. Кістяківського: філософсько-правові виміри

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Сливка Степан Степанович
Спеціальність
12.00.12 — філософія права
Дата захисту
19.09.2018 12:53
Статус
дисертація захищена