Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н., проф. Обушак Микола Дмитрович
Спеціальність
02.00.03 — органічна хімія
Дата захисту
02.07.2018 09:30
Статус
дисертація захищена