Підвищення ефективності комбінованої системи теплопостачання з геліопокрівлею

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Мисак Йосиф Степанович
Спеціальність
05.14.06 — технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
Дата захисту
15.02.2018 10:32
Статус
дисертація захищена