Процесуальна діяльність захисника зі спростування підозри (обвинувачення)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., доц. Гула Лев Федорович
Спеціальність
12.00.09 — кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту
03.05.2018 10:01
Статус
дисертація захищена