Судове рішення в адміністративному процесі

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
к.ю.н., доц. Школик Андрій Михайлович
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
27.12.2017 13:04
Статус
дисертація подана до захисту