Характеристики складності sh-моделей спеціальних функцій і їх застосування для оптимізації спецпроцесорів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Дунець Роман Богданович
Спеціальність
05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти
Дата захисту
28.09.2018 09:22
Статус
дисертація захищена