Синтез, властивості та застосування амфіфільних олігомерів на основі піромелітової кислоти.

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович
Спеціальність
02.00.06 — хімія високомолекулярних сполук
Дата захисту
29.03.2018 09:52
Статус
дисертація захищена