Органічні світловипромінювальні наноструктури з довготривалою флуоресценцією для оптичних сенсорів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Готра Зенон Юрійович
Спеціальність
05.27.01 — твердотільна електроніка
Дата захисту
24.05.2018 16:06
Статус
дисертація захищена