Становлення та розвиток філософсько-правових ідей в Галичині (сер. ХІХ – ХХ ст.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Токарська Антоніна Семенівна
Спеціальність
12.00.12 — філософія права
Дата захисту
30.10.2018 12:50
Статус
дисертація захищена