Застосування аерокосмічних методів для оцінювання родючості земель сільськогосподарського призначення ландшафтних зон Закарпаття

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ф-м.н., проф. Железняк Олег Олександрович
Спеціальність
05.24.04 — кадастр і моніторинг земель
Дата захисту
21.06.2018 15:50
Статус
дисертація захищена