Підвищення ефективності випромінюючих компонентів інфокомунікаційних систем на основі щілинних ліній передачі

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.ф.-м.н., доц. Гоблик Віктор Васильович
Спеціальність
05.12.13 — радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
Дата захисту
07.09.2018 11:05
Статус
дисертація захищена