Моделі та алгоритми спільного управління ресурсами в безпровідних гетерогенних мережах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович
Спеціальність
05.12.02 — телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту
12.10.2018 11:02
Статус
дисертація захищена