Математичне моделювання систем електронної оптики з урахування симетрії граничних поверхонь

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Пукач Петро Ярославович
Спеціальність
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
08.06.2018 11:28
Статус
дисертація захищена