Багатопараметричний синтез конструктивних елементів циліндричних редукторів з урахуванням особливостей їх виготовлення та надійності

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Кузьо Ігор Володимирович
Спеціальність
05.02.02 — машинознавство
Дата захисту
17.10.2018 14:06
Статус
дисертація захищена