Присяга працівника ОВС України: історико-правовий вимір

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
к.ю.н., доц. Гарасимів Олена Іванівна
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
19.09.2018 12:53
Статус
дисертація захищена