Діяльність судів загальної юрисдикції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
26.06.2018 12:56
Статус
дисертація захищена