Арилювання п’яти- і шестичленних гетероциклів арендіазонієвими солями та перетворення продуктів реакцій

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н., проф. Обушак Микола Дмитрович
Спеціальність
02.00.03 — органічна хімія
Дата захисту
22.10.2018 09:27
Статус
дисертація захищена