Інформаційне забезпечення розробляння та реалізації інноваційних проектів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.е.н., проф. Загородній Анатолій Григорович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
30.05.2018 15:20
Статус
дисертація захищена