Деформаційно-силова модель опору бетону та залізобетону

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Бабич Євгеній Михайлович
Спеціальність
05.23.01 — будівельні конструкції, будівлі та споруди
Дата захисту
14.06.2018 16:42
Статус
дисертація захищена