Інформаційні технології моделювання освітнього соціокомунікаційного середовища великого міста

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович
Спеціальність
05.13.06 — інформаційні технології
Дата захисту
03.07.2018 16:22
Статус
дисертація захищена