Удосконалення нормативно-технічного забезпечення функціонування консорційних екотонів захисного типу

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандида технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Обшта Анатолій Феліксович
Спеціальність
05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Дата захисту
12.04.2018 16:45
Статус
дисертація захищена