Двостадійне очищення інфільтратів сміттєзвалищ в аеробних лагунах та міських очисних спорудах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
Спеціальність
21.06.01 — екологічна безпека
Дата захисту
25.10.2018 17:02
Статус
дисертація захищена