Містобудування Західної України епохи бароко (сер. XVII СТ. – кін. XVIII ст.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора архітектури
Науковий керівник / консультанти
д.арх., проф. Бевз Микола Валентинович
Спеціальність
18.00.01 — теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
13.07.2018 14:46
Статус
дисертація захищена