Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди: кримінально-правова характеристика

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Канцір Володимир Степанович
Спеціальність
12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Дата захисту
03.05.2018 10:00
Статус
дисертація захищена