Синтез та властивості продуктів діазоніювання 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович
Спеціальність
02.00.03 — органічна хімія
Дата захисту
16.04.2018 09:49
Статус
дисертація захищена