Економічне оцінювання та формування кон'юнктури ринку автомобілебудівної продукції

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Поплавська Жанна Василівна
Спеціальність
08.00.03 — економіка та управління національним господарством
Дата захисту
30.03.2018 15:29
Статус
дисертація захищена