Трансфер технологій у системі стратегічного розвитку університетів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
13.09.2018 14:59
Статус
дисертація захищена