Моніторинг економічних показників результативності машинобудівного підприємства

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Яремко Ігор Йосафатович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
03.07.2018 15:07
Статус
дисертація захищена