Розвиток контролінгової діяльності машинобудівних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.е.н., доц. Босак Андрій Остапович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
13.09.2018 14:55
Статус
дисертація захищена