Математичні моделі процесів емісії та стоку вуглекислого газу в лісовому господарстві та при змінах землекористування

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Бунь Ростислав Адамович
Спеціальність
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
16.03.2018 11:44
Статус
дисертація захищена