Застосування медіації в адміністративному судочинстві: вітчизняний та зарубіжний досвід

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
к.ю.н. Скочиляс-Павлів Ольга Василівна
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
30.03.2018 12:58
Статус
дисертація захищена