Режими роботи та захист трансформаторів струму за обривів вторинних кіл

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Журахівський Анатолій Валентинович
Спеціальність
05.14.02 — електричні станції, мережі і системи
Дата захисту
25.05.2018 11:41
Статус
дисертація захищена