Розвиток метрологічного забезпечення якості харчової продукції тваринного походження

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Микийчук Микола Миколайович
Спеціальність
05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Дата захисту
12.04.2018 16:46
Статус
дисертація захищена