Основи технологій одержання композитів на основі поліестер - полівінілхлоридних зв’язних

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Левицький Володимир Євстахович
Спеціальність
05.17.06 — технологія полімерних і композиційних матеріалів
Дата захисту
08.06.2018 08:15
Статус
дисертація захищена