Очищення газових потоків у відцентрових фільтрах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц. Бойко Тетяна Владиславівна
Спеціальність
05.17.08 — процеси та обладнання хімічної технології
Дата захисту
23.04.2018 10:00
Статус
дисертація захищена