Юридична реальність як онтогносеологічна форма існування права (філософсько-методологічний аналіз)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Козловський Антон Антонович
Спеціальність
12.00.12 — філософія права
Дата захисту
29.10.2018 12:52
Статус
дисертація захищена