Математичне та програмне забезпечення інформаційно- технологічного супроводу процесів у галузі туризму

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович
Спеціальність
01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем
Дата захисту
16.03.2018 11:41
Статус
дисертація захищена