Підвищення ефективності роботи систем пилоприготування котлів енергоблоків ТЕС при спалюванні непроектних видів палива

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович
Спеціальність
05.14.06 — технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
Дата захисту
06.03.2018 10:29
Статус
дисертація захищена