Мультимодальні композиційні портландцементи з високою ранньою міцністю та модифіковані бетони на їх основі

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович
Спеціальність
05.23.05 — будівельні матеріали та вироби
Дата захисту
15.06.2018 16:41
Статус
дисертація захищена