Фотограмметричне та картографічне забезпечення оцінки стану ерозійних процесів (на прикладі Волинського Опілля)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н.проф. Мельник Володимир Миколайович
Спеціальність
05.24.01 — геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту
21.06.2018 15:51
Статус
дисертація захищена