Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
Спеціальність
12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Дата захисту
01.03.2018 10:03
Статус
дисертація захищена