Математичне моделювання та чисельний аналіз двофазної фільтрації газу та рідини в пористому середовищі

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., с.н.с. П'янило Ярослав Данилович
Спеціальність
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
17.05.2018 11:31
Статус
дисертація захищена