Вибір та економічне оцінювання стратегії конкуренції промислових підприємств в умовах іноземного інвестування

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
02.07.2018 15:10
Статус
дисертація захищена