Визначення рівня екологічної безпеки регіону методом токсико-енергетичного відгуку біотичних компонентів водних екосистем

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц. Андрєєв В'ячеслав Іванович
Спеціальність
21.06.01 — екологічна безпека
Дата захисту
27.06.2018 17:03
Статус
дисертація захищена