Вдосконалення методології впровадження системи НАССР, як системи управління якістю на молокопереробних підприємствах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, професор Микийчук Микола Миколайович
Спеціальність
05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Дата захисту
17.05.2018 16:43
Статус
дисертація захищена